O nas

Družba je presegla 27. leto poslovanja. Na začetku je imela v svoji lasti manjše poslovne prostore v Tolminu, skladiščne prostore v njegovi okolici pa v najemu. Leta 1997 je na sedanji lokaciji v Volčah kupila zemljišče s starejšimi objekti in pričela z njihovo sanacijo ter novogradnjo poslovno-skladiščnega kompleksa, kamor se je preselila aprila 2000. Z dograditvijo II. faze skladiščnega objekta je v letu 2002 znašala skupna površina vseh poslovno-skladiščnih prostorov cca. 2.900 m2.

Konec leta 2003 se je družba ustrezno opremila za izdelavo tekočih barvil, pripravljenih po željah kupcev, kjer zaradi hitre odzivnosti dosega zelo lepe prodajne rezultate. Vlaganje v razvoj in širitev storitev pa se še nadaljuje. V letu 2009 se je dokončalo dodatno zunanje asfaltirano skladišče za materiale, v letu 2010 nadstrešek pred skladiščem za lažji raztovor materiala, v letu 2012 pa je družba zaradi pomanjkanja prostora za skladiščenje kupila šotor in ga postavila na notranjem dvorišču.

Družbatrenutno dela na več projektih, ki bodo omogočala njeno stalno rast. V letu 2016 se je s pridobitvijo gradbenega dovoljenja pričela gradnja nove upravne stavbe in skladišča. V celoti razpolaga s preko 4000 m2 skladiščnih kapacitet, od tega: 200 m2 »clean room« za skladiščenje materialov za
medicinske namene; 200 m2 hlajenega skladišča za na toploto občutljive materiale – duroplaste, … nudila dodaten prostor za skladiščenje materialov, s čimer bo lahko še razširilo obseg poslovanja.

Sposobnost skladiščenja preko 2.000 t materialov. V upravnem delu so dodatni poslovni prostori inopremljen laboratorij za raziskave fizikalnih in kemijskih lastnosti materialov. Delujoč neakreditiran laboratorij za analizo kemičnih, mehanskih, termičnih, električnih in samogasnih lastnosti plastičnih
materialov, ki ga bomo v prihodnosti še dograjevali!

Kontakt

Prodaja
Tanja Skubin : tanja@tera.si tel: 05 38 00 303
Aleš Kofol: ales@tera.si tel: 05 38 00 307
Sandi Ornik sandi@tera.si tel: 05 38 00 308

Računovodstvo
Tanja Bucik: tanjab@tera.si te: 05 38 00 310

Vodstvo:
Marijan Leban marijan@tera.si tel: 05 38 00 301
Martin Leban martin@tera.si tel: 05 38 00 312
Mobi: 031 228 300

info@tera.si
prodaja@tera.si

Za pošiljanje e računov pošljite na racuni@tera.si

DCIM110MEDIADJI_0025.JPG

Politika kakovosti

Vizija podjetja je prodaja in svetovanje na področju tehničnih termoplastov podjetjem, ki senukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz plastike. Sodelovanje s poslovnimi partnerji temelji na vzpostavitvi trdnega medsebojnega zaupanja in sodelovanja.

Pri uresničevanju ciljev se ozira na trg in potrebe naročnika, ki mu nudi strokovnost, zanesljivost in partnerski odnos.
Uresničevanje ciljev družba TERA d.o.o. Tolmin zagotavlja z:
– razumevanjem in uresničevanjem politike kakovosti,
– stalnim nadzorom in presojo sistema kakovosti po ISO 9001:2015,
– stalnim motiviranjem in izobraževanjem vseh zaposlenih in kupcev,
– stalnim spremljanjem in zmanjševanjem stroškov neskladnosti,
– osebnimi zgledi najvišjega vodstva.

Osnovna načela politike kakovosti družbe TERA d.o.o. Tolmin so
– prodajati in proizvajati take proizvode, ki bodo v popolnosti zadovoljili kupčeve zahteve in pričakovanja,
– celovito obvladovanje načrtovanja/razvoja in proizvodnje proizvodov,
– celovito obvladovanje poslovanja s ciljem nenehnega izboljševanja,
– obvladovanje tveganj,
– celovito obvladovanje in izboljševanje sistema kakovosti

iso_2024

Dodatni podatki podjetja:

Podjetje registrirano pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, številka vložka 10254300, srg 200401045

osnovni kapital 171.201,91 EUR,šifra dejavnosti 46.760,
matična številka 5628814, ID št. za DDV SI47649135
Transakcijski računi: BKS Banka SI56 3500 1000 2080 465
Unicredit banka Slovenija d.d. SI56 2900 0005 1441 576

Splosni pogoji prodaje

Podjetje TERA d.o.o. TOLMIN smo uspešno kandidirali na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, s projektom SE TERA.

Cilj investicije je postavitev 250,13 kW sončne elektrarne na naslovu Volče 138a, 5220 Tolmin.

Glavni razlogi za investicijsko namero so:

  • Postavitev sončne elektrarne na strehi bo privedlo do znižanja cene elektrike in k zmanjšanju izpustov emisij CO2,
  • Izraba obstoječe strehe za postavitev sončne elektrarne dodatno prispeva k čistejšemu okolju, saj se proizvaja zelena električna energija;
  • Višja donosnost poslovanja s sončno energijo in varna naložba za prihodnost;
  • Dolga življenjska doba sončne elektrarne;
  • Razmeroma nizki stroški vzdrževanja sončne elektrarne;
  • Sončna energija predstavlja obnovljiv vir energije.

V okviru razpisa smo pridobili sofinanciranje zunanjih izvajalcev za nakup in vgradnjo naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, v višini 20% upravičenih stroškov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).