ISO standardi

 

POLITIKA KAKOVOSTI


Vizija podjetja je prodaja in svetovanje na področju tehničnih termoplastov podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz plastike. Sodelovanje s poslovnimi partnerji temelji na vzpostavitvi trdnega medsebojnega zaupanja in sodelovanja.

Pri uresničevanju ciljev se ozira na trg in potrebe naročnika, ki mu nudi strokovnost, zanesljivost in partnerski odnos.


Uresničevanje ciljev družba TERA d.o.o. Tolmin zagotavlja z:

- razumevanjem in uresničevanjem politike kakovosti,

- stalnim nadzorom in presojo sistema kakovosti po ISO 9001:2015,

- stalnim motiviranjem in izobraževanjem vseh zaposlenih in kupcev,

- stalnim spremljanjem in zmanjševanjem stroškov neskladnosti,

- osebnimi zgledi najvišjega vodstva.


Osnovna načela politike kakovosti družbe TERA d.o.o. Tolmin so

- prodajati in proizvajati take proizvode, ki bodo v popolnosti zadovoljili kupčeve zahteve in pričakovanja,

- celovito obvladovanje načrtovanja/razvoja in proizvodnje proizvodov,

- celovito obvladovanje poslovanja s ciljem nenehnega izboljševanja,

- obvladovanje tveganj,

- celovito obvladovanje in izboljševanje sistema kakovosti

 

SIQ 9001:2015

pdf_iconPrenos

 

 

 

 

Najvišje vodstvo družbe periodično preverja doseganje postavljenih ciljev politike kakovosti in ravnanja z okoljem ter cilje skladno z razvojem družbe postavlja na novo. Poslovne partnerje in javnost seznanja s politiko kakovosti in ravnanja z okoljem na spletni strani družbe ali še drugače po določitvi direktorja.