Ponudba granulatov

 

PA, POM, PC, PBT, ABS, SAN, PMMA, ASA, MABS, SB, PS, PET, PSU, PES, TPE, TPU

 

PA: 6, 66, kopoliamidi 66/6, 66/6I, 6/6T, 46, HTN, poliarilamidi: Durethan, Vydyne, Ultramid, Daunyl

 

 • ponudba-granulatov-1Lastnosti: zelo enostavna predelava, dobre mehanske lastnosti (tudi pri nizkih temperaturah), dobra toplotna in dimenzijska obstojnost pri visokih temperaturah, dobre drsne lastnosti, odpornost proti obrabi, ugodna samougasnost (nemodificirani in neojačeni s steklenimi vlakni so že po naravi samougasni) in elektroizolacijske lastnosti, odpornost na kemikalije, antistatičnost, odpornost na vremenske situacije in dobra UV obstojnost (najbolje v črni barvi); slabost je higroskopičnost – veliko vpijanje vode (izjema je IXEF, kjer je vpijanje še vedno prisotno, vendar bistveno manjše) in s tem slabša dimenzijska stabilnost ter prisotnost lezenja že nad 65° C.
 • Uporaba: pohištveno in stavbno okovje, avtomobilski deli, gospodinjski aparati, komponente za strojne dele in dele elektropredelovalne industrije … Imamo tudi modificirane na udar, ki vsebujejo določen % EPDM. Poseben poudarek je na predelavi samougasnih tipov, kjer je treba že pri konstrukciji orodja predvideti odzračevanja globokih in tankih detajlov ter čiščenje morebitnih dekompozitov. Pri samougasnih tipih je bistveno večji poudarek na ustreznem sušenju granulata. POM kopolimeri: Hostaform, Ultraform,

 

POM homopolimeri: Delrin, Tenac, Kepital, Isoform …

 

 • Lastnosti: zelo dobre mehanske lastnosti (še posebej homopolimer), kot so togost, trdnost, površinska trdota, žilavost (še posebej modificirani na udar), dobre vzmetne lastnosti, majhno površinsko trenje, velika dimenzijska stabilnost. Predelava je nekoliko zahtevnejša zaradi natančnejšega nadzora temperatur in samega segrevanja (dovajanja toplote) mase (ob pregrevanju se sprošča formaldehid). Uporaba je omejena, kjer se zahteva samougasnost – gori s praktično brezbarvnim plamenom, ki ga včasih skoraj ni mogoče zaznati. Je slabše UV obstojen, vendar so danes že razviti zelo dobro UV obstojni tipi (Delrin s številko 7 v oznaki tipa).
 • Uporaba: glede mehanskih lastnosti (npr. žilavost, trdnost) zahtevni in dimenzijsko stabilni deli (ne vpija vode); za delo v zelo ozkih tolerančnih področjih in kjer so potrebne zelo dobre drsne in mazalne lastnosti ter obrabna trdnost – zlasti zobniki in podobno.

 

PC: Makrolon in industrijski regenerati PC IQ, Secacarb

 

 • Lastnosti: zelo visoka trdnost in odpornost na udar, zelo visoka oblikovna stabilnost v toplem (tudi pod obremenitvijo), zelo dobre dielektrične in samougasne lastnosti, zelo dobra dimenzijska stabilnost, žilavo elastičen do -150°C. Je že v osnovi samougasen in ohrani samougasnost tudi ob ojačitvi s steklenimi vlakni (in jo celo izboljša). Po naravi ni UV obstojen. Pred predelavo je potrebno zelo kvalitetno sušenje s toplim suhim zrakom, sicer so lahko mehanske lastnosti pod 50% nazivnih; enako velja za neustrezna obarvanja. Relativno slabo teče, zato so potrebni visoki specifični pritiski brizganja. - Uporaba: zelo prozoren in žilav material, ki se največ uporablja za zaščito tokovodečih delov pod napetostjo (razsvetljava ter signalne in merilne naprave), za motoristične čelade …

 

PBT: Pocan, Ultradur

 

 • Lastnosti: visoka trdnost in trdota, visoka oblikovna obstojnost v toplem in vlažnem, dobra dimenzijska stabilnost, dobra žilavost v hladnem, dobre drsne lastnosti in odpornost proti obrabi, dobre električne izolacijske lastnosti, zadovoljiva odpornost na zarezni učinek, kemikalije in vremenske vplive, dobra odpornost na upogib tudi pri povečani temperaturi (manj leze kot PA), zelo enostavno je izboljšano samougasen, ima visok površinski sijaj (še posebej v nekaterih blendih), minimalna sprememba barve pri visoki temperaturi uporabe, že v osnovi samougasen. Večina proizvodov je slabo odporna na hidrolizo – v vroči vodi razpadejo; pred predelavo je potrebno zelo kvalitetno sušenje s toplim suhim zrakom, saj so sicer mehanske lastnosti lahko pod 50% nazivnih; nekoliko višja cena kot pri PA (glede na visoko specifično težo).
 • Uporaba: zamenjuje lahko duroplaste (bakelit) in PA, kjer je večja prisotnost vlage in je potrebna boljša dimenzijska stabilnost. V glavnem se uporablja v elektrotehniki (za tropska območja) in v hladilstvu.

 

ABS: Terluran, Novodur, Polylac, Sinkral

 

 • Lastnosti: zelo lepo tekoč material z uravnoteženimi lastnostmi (enaki skrčki v vseh smereh, kar je najbolj ugodna lastnost tudi vseh ostalih amorfnih materialov), tudi za brizganje tankostenskih izdelkov, zelo lepe površine, lahko se ga galvansko obdeluje, lahko je tudi samougasen. Praktično ni UV obstojen in na soncu razpade – vsi UV stabilizatorji proces razpadanja samo nekoliko ustavijo, a ga ne preprečijo.- Uporaba: največ se uporablja za izdelavo ohišij malih gospodinjskih aparatov, sesalcev za prah, telefonskih, faks, kopirnih, TV in ostalih aparatov.

 

SAN: Kostil, Luran

 

 • Lastnosti: lepo prozoren in nekoliko bolj žilav kot PS kristal, bistveno bolj odporen na kemikalije. Enostavna predelava. Z dodanim ABS ima zelo izboljšano površino – lepo glede na sijaj in otip. Ni še samougasen.- Uporaba: največ se uporablja v kozmetiki za izdelavo embalaže in za izdelavo manj zahtevnih prozornih delov pisarniške opreme ter vrtnih in sedežnih garnitur.

 

PMMA: Diakon, Plexiglas

 

 • Lastnosti: zelo prozoren in trd material, že po naravi zelo UV obstojen in površinsko odporen (na razenje), vendar mehansko slabši kot PC. Zaenkrat še ni samougasen in je relativno krhek (danes že obstajajo materiali z izboljšano žilavostjo). Relativno slabo teče – potreben je zelo velik specifični pritisk brizganja.
 • Uporaba: največ se uporablja za dele, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom: leče, lupe, filtrske zaslone, pokrove, avtomobilske luči (zadnje v celoti in delno notranje sprednje), modre rotacijske policijske luči in oranžne luči delovnih strojev, gospodinjske pripomočke …

 

ASA: Luran S

 

 • Lastnosti: zelo žilav, že po naravi med najbolj UV obstojnimi, lahko tudi samougasen, dobro odporen na kemikalije in vremenske vplive, dobra toplotna stabilnost, zelo dobre antistatične lastnosti že po naravi, neproblematična predelava, ni prozoren. - Uporaba: za dele in ohišja prenosne zabavne in profesionalne elektronike, zunanjih alarmnih naprav, zahtevne vrtne in pisarniške opreme. Velikokrat lahko zamenjuje marsikateri dražji tehnični material, kot sta PC in PBT, zlasti v legurah (blendih z njima), s tem da proizvod ohrani zlasti zelo visoko UV obstojnost in druge dobre lastnosti.

 

MABS: Terlux

 

 • Lastnosti: To je praktično blend PMMA/ABS, ki združuje dobre lastnosti obeh materialov. Nekoliko slabše prozoren kot PMMA, vendar zelo žilav – podobno kot na udar modificiran PMMA, vendar cenejši. Ni samougasen.

 

SB: Styrolux

 

 • Lastnosti: glede predelave je zelo podoben PS-kristalu, vendar z neprimerno boljšimi mehanskimi lastnostmi (zlasti žilavost) in boljšo površino (bolj sijočo, na katero se lažje in bolje tiska), ki povzroča manj težav pri predelavi.
 • Uporaba: največ pri izdelavi enostavnih prozornih delov in za mešanje s PS za izboljšanje mehanskih lastnosti. Uporaba narašča zlasti v koekstruziji PS-plošč.

 

PS: Polystyrol, Edistir (vsi primerni za kontakt z živili, razen samougasnih), HIPS regenerat

 

 • Lastnosti: togost, amorfnost; je visokoprozoren, zelo udarno in zarezno občutljiv, enostaven za predelavo. Neobstojen v topilih in občutljiv na UV sevanje.
 • Uporaba: deli gospodinjskih aparatov, televizorjev …

 

PET: Rynite

 

 • Lastnosti: ima nekoliko slabše mehanske lastnosti v primerjavi s PBT (bolj krhek), še posebej, če material ni ustrezno sušen – pred predelavo je potrebno zelo kvalitetno sušenje s toplim suhim zrakom, saj so sicer mehanske lastnosti lahko pod 50% nazivnih.
 • Uporaba: za izdelavo visokotemperaturno odpornih elementov, kot so grla za žarnice, tuljavniki …

 

PSU, PES: Ultrason S, Ultrason E; Udel P 1700

 

 • Lastnosti: zelo dobra T obstojnost, tako za visoke kot za nizke temperature, dobra dimenzijska stabilnost, dobre mehanske lastnosti, dobra odpornost na hidrolizo; visoka cena.
 • Uporaba: v elektrotehniki, elektriki, gospodinjstvu …

 

TPE: Termoplastični elastomeri: Santoprene, Vyram, Hytrel , Megol, Apigo, Raplan ...

TPU: Desmopan, Apilon 52 (na bazi etra ali estra)

 

 • Lastnosti: dobra elastičnost pri višjih in nižjih temperaturah, dobra odpornost na olja, razredčila in druge kemikalije, trdota od 45 shore A do 50 shore D, dobra T obstojnost, nekateri tipi so primerni za kontakt z živili. Stalna zelo velika rast uporabnosti in rabe na skoraj vseh področjih.
 • Uporaba: razni deli v avtomobilski industriji in športu, deli orodij, stavbnega in pisarniškega pohištva, obutvena industrija, lahko zamenjuje mehki PVC ...

 

Blendi: Bayblend, Cycoloy, Noryl, Isoryl … – materiali prihodnosti

 

To so nekakšne mešanice dveh ali več materialov, ki izdelku poudarijo najboljše lastnosti posameznega vgrajenega materiala.

 

Modifikatorji: Adflex …

 

V kombinaciji s poliolefini izboljšajo odpornost na nizke temperature, z njimi lahko dosežemo t.i. soft touch efekt ipd.